Με την άσκηση αυτή η γαλλική Armée de l’air ετοιμάζεται για…

…μια επιδρομή με πυρηνικά όπλα.