Ένα φρεσκάρισμα που ήρθε με το Shanghai Auto Show MINI δίνει στο Clubman…

…νέα σχεδιαστικά στοιχεία μπροστά και πίσω. Πιο british, φυσικά.