Αυτό είναι το καμάρι της εταιρίας. Η Sound Bar SL9YG με σχεδίαση Slim Wall ΚΑΙ, τη συνεργασία της Meridian από πίσω ώστε…

L

…να έχουμε όλο το tech της εταιρίας. Για δείτε το.