Είναι εξαιρετική στα μόνιτορ η κορεάτισα κυρία. Και ετούτο έχει αισθητική και…

…τεχνολογία.