Ένα hands-On για το καινούργιο πουλέν της εταιρίας στη Computex 2019. Το εξαιρετικό…

…Engadget μας δείχνει πως τα πράγματα αλλάζουν για τη βιομηχανία των PC.