Ναι, είμαστε πάλι στην E3 2019 και ναι, ο Keanu Reeves ζει μια νέα περίοδο που είναι κοντά στα πράγματα. Δείτε…

…τι είναι ετούτο που παρουσιάστηκε στην τεράστια έκθεση E3 2019!