Το νέο είναι εδώ και μάλιστα έχει τεχνολογία VOLTA Football. Ιδού! το FIFA 20 βγαίνει στις 27 Σεπτέμβρη 2019 και οι δημιουργοί…

…μας καλούν: Build your player!