Ναι, είναι η τελευταία με τον Craig. Και μας γυρίζει στις…


…ρίζες του 007.