Πως γίνεται μια τηλεόραση να είναι ‘με ακρίβεια’ στις ύψιστες προδιαγραφές; Δείτε ένα…

…βίντεο πολύ σπάνιο και ενδιαφέρον.