Επίση πρώτη. Για μια…

…κινητάρα. Για να τα λέμε. Απλά ακριβό. Τι να πεις.