Αν έχετε σκοπό να αποκτήσετε κάποιο από τα ψυγεία LRFVS3006S, LRFVS3006D, LRFVC2406S, LRFVC2406D η κορεατική εταιρία έχει μέσα στο μηχανάκι της τη δυνατότητα να παραχθεί…

…το επονομαζόμενο LG Craft Ice™. Τι είναι; Δείτε!