Στη αγορά σύντομα. Είναι το νέο ειδικό…

…μοντέλο της εταίριας που ετοιμάζεται να μας έρθει. Ιδού.