Άλλο ένα νέο από τη εταιρία. Αυτό το ultra-compact, ισχυρό μηχανάκι έχει σαν στόχο τους creative professionals και υπόσχεται


…”workstation-grade processor and graphics and an advanced thermal system into a small and slim chassis”. Μικρό και δυνατό;