Με τετραπλό αισθητήρα, το νέο δημιούργημα της ιαπωνικής εταιρίας είναι σίγουρα ένας…

…σύντροφος αξιόλογος!