Θέλωωω! Αααχ, τα παιδικά μας χρόνια τα τιμάς μαμα-Sony! Και είναι πραγματικά ένα…

..blast from the past πολύ χαριτωμένο!