Νέο πουλέν της ιστορία που ονομάζεται ‘οικιακός κινηματογράφος’. Για να δούμε πως θα μας δελεάσει η…

…εταιρία για να στήσουμε στην εποχή της μεγάλης τηλεόρασης έναν προβολέα.