Στην καθημερινότητα της κάθετης καλλιεργητικής startup Bowery Farming είναι ένα ειδικό software που λαμβάνει της αποφάσεις. Η Katie Morich είναι μόλις 25 και…

…αν και αγαπά τη δουλειά της το ερώτημα είναι αν θα την έχει για καιρό. Αυτά τα Next Jobs του Bloomberg Technology είναι εξαιρετικά.