Μια ακόμη από τις προτάσεις που έχουν παρουσιαστεί για το πρόγραμμα Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Αυτό είναι το ήδη…

…δημοσιοποιημένο Bell 360 Invictus. Δείτε το από κοντά.