Συνεχίζουν οι δοκιμές για το Bell V-280 Valor, το, πραγματικά επαναστατικό, αερόχημα που μετατρέπεται σε μια πτητική μηχανή με ταχύτητα…

…μέχρι και 300 κόμβους! Δείτε στο τέλος του βίντεο και πως με Επαυξημένη πραγματικότητα θα γίνεται εύκολο το έργο της συντήρησης. Το Μέλλον Σήμερα.