Χριστούγεννα πλησιάζουν -ναι,ναι- και άρα πολλές ταινιούλες έρχονται να…

…συνθέσουν σκηνικό. Για να δούμε τη χαριτωμενιά ετούτη!