Έτσι, για να χαζεύουμε και λίγο! Ένα…

…σύντομο βιντεάκι με όνειρα μέσα του.