Δεν είναι κωδικός. Είναι όπλο. Το νέο όπλο της…

..Μπλε Οβάλ. Οι περισσότεροι μιλάνε για ηλεκτρικό. Με 600 χιλιόμετρα WLTP!