Η εταιρία λέει ακριβώς για ποιο λόγο τα έβγαλε: “Αctive Noise Cancellation for immersive sound”, αλλά και …

…”Transparency mode to hear what’s happening around you”, όπως και κάτι που πολλοί θέλουν: προσαρμοστικότητα: “And three sizes of silicone tips for a customizable fit”. Για δείτε τα.