Αυτό είναι το νέο IXO 6. Για τη γνωστή εταιρία από τη Γερμανία ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί…

…για να μας είναι ‘φιλικό’. Η βιομηχανική σχεδίαση όλα τα αλλάζει.