Είναι τεράστιος. Και του αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια. Εξάκις. Στα 34. Τι αλλά να πεις παρά να…

…δεις. Τι κάνει. Και πως το δέχτηκε.