Εντυπωσιακό το εσωτερικό. Το πιο γνωστό αυτοκίνητο της εταιρίας είναι εδώ και στα σκίτσα θα…

…δείτε πως η σχεδιαστική γλώσσα μιας καθόλου ταπεινής πλέον Škoda Octavia έχει πολλά όμορφα στοιχεία.