Μια μάχη έχει ξεσπάσει μεταξύ της Tesla και των Γερμανών εδώ. Η νέα Porsche Taycan έχει σίγουρα ενδιαφέρον πως θα εξελιχθεί σε ένα…

…αντικείμενο που θα αφήσει εποχή. Αστρονομική με αστρονομική τιμή. Δείτε.