Οι Γάλλοι ρίχνουν τα καλύτερα τους στην άσκηση Volfa. Εναέρια μέσα και άπειρα σενάρια σε αέρα και…

…θάλασσα!