Για να δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες τη νέα Mustang που είναι ηλεκτρική!