Πως το είπαμε; Videogame είναι αυτό;! Και αν είναι τότε για ποιο λόγο όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές ετοιμάζουν ειδικά μοντέλα για να ‘συμμετέχουν’ με αυτά στο παιχνίδι; Αυτό είναι…

…το νέο δημιούργημα της Lamborghini.