Ένα καταπληκτικό βίντεο, μιας νέας ‘δυνατότητας’ που στη μορφή των 5ης Γενιάς μαχητικών πια…

…αλλάζει το παιχνίδι.