…πλησιάζει. Το φιλόδοξο αμερικανοαυστραλιανό πρόγραμμα είναι ένα βήμα…

…πριν από την πρώτη του ιστορική πτήση.