Μια McLaren Senna σε ένα από τα ομορφότερα τοπία στον κόσμο. Στο Colorado. Και ένα extreme εργαλείο…

…αγωνιστικής τεχνολογίας σε ένα τοπίο-ποίημα. Απολαύστε.