Πόσο καλό είναι το πουλέν της εταιρίας; Ο Sigma FE 24-70 είναι το λιγότερο αυτό που ονομάζουμε “πολυαναμενόμενος”. Και στο παρακάτω βίντεο έχουμε μια…

…πρώτη εικόνα των επιδόσεων. Πρώτη.