Η εταιρία πάνω στο άρμα του Star Wars ή αλλιώς “Joining forces for the reveal of the Taycan in Singapore” όπως το λέει! Σε ένα…

…εντυπωσιακό βίντεο.