Και αυτό είναι το ερώτημα της Εποχής μας: είμαστε κοντά; Έχουμε μια…

…βιώσιμη εναλλακτική;