“Σύμφωνα με την Boeing το 49% όλων των θανάσιμων αεροπορικών ατυχημάτων συμβαίνουν στην φάση της τελικής προσέγγισης και της προσγείωσης. Το δε…

…14% συμβαίνει στην απογείωση και στην άνοδο. Υψόμετρο, λιγότερος χρόνος για επιλογές από τον πιλότο και άλλα. Δείτε το πως.