Ναι! Είναι η πρώτη. Η πρώτη πτήση του Boeing Starliner για τον…

…International Space Station!