Ένα υπερδημιούργημα. Μια μηχανή…

…και ένα videogame.