Έχει κοινό στις ΗΠΑ η εταιρία. Για να δούμε τι καλούδια έδειξαν στους…

…δημοσιογράφους και το κοινό!