Αυτή είναι η Leica M10 Monochrom με 40MP. Και για να…

…δούμε τι θα γίνει.