Δεν είναι μόνο ένας “Professor X”, είναι και ο Picard. Και αυτό είναι ένα φρέσκο νέο…

…promo για να απολαύσετε.