Τι γίνεται όταν ένας video game developer συμμετέχει σε ένα real-life παιχνίδι…

…θανάτου;