Η ηχομπάρα HTB600 της ιαπωνικής εταιρίας υποστηρίζει Dolby Atmos® και DTS:X™ home cinema audio φορμά. Δίνει αίσθηση…

…surround 3D space για “immersive cinematic experience”. Είναι με wireless subwoofer με Bass Reflex θύρα και υπόσχεται πως ταιριάζει με τα “4K visuals”.

VRimg File Description
=Attributes=
Version: 1.3
Compressed: true
Resolution { width: 6000 height: 6000 pixelAspectRatio: 1 }
Render Region { renderRegion: false xmin: 0 ymin: 0 width: 6000 height: 6000 }
Regions Info { regWidth: 6000 regHeight: 6000 whatsXY: MaxSize }
Camera Info { transform: matrix projection: perspective aperture: 36 fov: 21.997 targetDistance: 370.614 nearRange: 0 nearClip: 0 farClip: 1e+030 focalLength: 92.6148 fNumber: 8 }
Scene { renderTime: 730062 name: “HTB600_400.max” }
=Channels=
Alpha (float3)
RGB color (float3)
VRayWireColor (float3)
bar_mask (float3)