Μερικές φωτογραφίες από την επερχόμενη Leica M10-R έχουν εμφανιστεί. Αισθητήρας 47MP από την…

…Leica Q2 και SL2. Για να δούμε τι θα δούμε, λίγη υπομονή.