Το επονομαζόμενο Bell 525 Relentless είναι στα τελευταία στάδια δοκιμών. Η εταιρία δε έδειξε στην Heli-Expo στο Anaheim, της California. Ήδη έχει δοκιμαστεί για…

…2,000 ώρες πτήσεις και τέσσερα τεμάχια το προχωράνε αν και η εταιρία δεν δίνει χρόνο για τελική πιστοποίηση.

Το Bell super-medium 525 κατά την εταιρία δίνει δυνατότητες ενός ‘βαρέος’ μοντέλου με κόστος μεσαίου.

Είναι δε το “the world’s first fly-by-wire commercial helicopter” με εντυπωσιακό Garmin G5000H touchscreen-controlled σύστημα ηλεκτρονικών.