Πράγματι είναι επίτευγμα. Να έχεις για 45 χρόνια για να τιμάς μια…

…δύσκολη κατηγορία. Και το 911 Turbo S είναι μια καταπληκτική μηχανή. Πάντα. Αυτό είναι το νέο θηρίο.