Γενιές και γενιές από…

…την θρυλική δημιουργό των τροχοφόρων παντός εδάφους