Η επιστροφή του Tom Hanks. Που σε αυτό το πολεμικό…

…δράμα φέρνει ‘Hell Down From On High’.