Ένα καταπληκτικό φτιάχνεται από το NASA. Και αυτό είναι το πρώτο βίντεο της…

…κατασκευή του. Που μπορεί να μας οδηγήσει στο επόμενο Concorde.